ఎక్కగా రాగా రాగా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎక్కగా రాగా (రాగం: ) (తాళం : )

ఎక్కగా రాగా రాగా యిందాకా దగులు
యిక్కువ శ్రీహరిమాయ నింకనెంతో తగులు

తెగనికర్మమునకు దేహము తగులు
తగినదేహమునకు తరుణితో తగులు
సొగిసి యీరెంటికి సుతు లొక్కతగులు
అగడాయ గనకము అన్నిటితో తగులు ||

యింతటిసంసారికి యిల్లొక్కతగులు
బంతికి నందు గలిగె పాడిపంట తగులు
చెంత నీలంపటానకు క్షేత్రము తగులు
సంతగూడేదాసదాసీజనులెల్లా ద్గులు ||

మొదల జీవుడొక్కడే మోపులాయ దగులు
వదలనిబంధములు వడ్డివారె దగులు
వుదుటిహము బరము నొక్కయందె తగులు
అదె శ్రీవేంకటపతి యంతరాత్మ తగులు ||


ekkagA rAgA (Raagam: ) (Taalam: )

ekkagA rAgA rAgA yiMdAkA dagulu
yikkuva SrIharimAya niMkaneMtO tagulu

teganikarmamunaku dEhamu tagulu
taginadEhamunaku taruNitO tagulu
sogisi yIreMTiki sutu lokkatagulu
agaDAya ganakamu anniTitO tagulu

yiMtaTisaMsAriki yillokkatagulu
baMtiki naMdu galige pADipaMTa tagulu
ceMta nIlaMpaTAnaku kShEtramu tagulu
saMtagUDEdAsadAsIjanulellA dgulu

modala jIvuDokkaDE mOpulAya dagulu
vadalanibaMdhamulu vaDDivAre dagulu
vuduTihamu baramu nokkayaMde tagulu
ade SrIvEMkaTapati yaMtarAtma tagulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |