ఎందు నీకు బ్రియమో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎందు నీకు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎందు నీకు బ్రియమో యీతెప్పతిరునాళ్ళు
బిందువడె సిరులతో తెప్పతిరునాళ్ళు ||

పాలజలధిలో బవ్వళించి పాముతెప్ప
దేలుచున్న దది దెప్పతిరునాళ్ళు
వోలి నేకోదకమై వొక్కమఱ్ఱియాకుమీద
తేలుచున్న దది తెప్పతిరునాళ్ళు ||

అమృతము దచ్చువాడు అంబుధిలో మందరము
తెమల దేలించుతెప్పతిరునాళ్ళు
యమునలో కాళింగుసంగపుపడిగెమీద
తిమిరి తొక్కిన తెప్ప తిరునాళ్ళు ||

అప్పుడు పదారువేలు అంగనలచెమటల
తెప్పల దేలిన తెప్పతిరునాళ్ళు
వొప్పుగ శ్రీవేంకటాద్రి నున్నతి గోనేటిలోన
తెప్పిరిల్లె నేటనేట తెప్పతిరునాళ్ళు ||


eMdu nIku (Raagam: ) (Taalam: )

eMdu nIku briyamO yIteppatirunALLu
biMduvaDe sirulatO teppatirunALLu

pAlajaladhilO bavvaLiMci pAmuteppa
dElucunna dadi deppatirunALLu
vOli nEkOdakamai vokkamarxrxiyAkumIda
tElucunna dadi teppatirunALLu

amRutamu daccuvADu aMbudhilO maMdaramu
temala dEliMcuteppatirunALLu
yamunalO kALiMgusaMgapupaDigemIda
timiri tokkina teppa tirunALLu

appuDu padAruvElu aMganalacemaTala
teppala dElina teppatirunALLu
voppuga SrIvEMkaTAdri nunnati gOnETilOna
teppirille nETanETa teppatirunALLu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |