ఎందు జూచిన దనకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎందు జూచిన (రాగం: ) (తాళం : )

ఎందు జూచిన దనకు నిన్నియును నిట్లనే
కందులేనిసుఖము కలనైన లేదు ||

సిరులుగలిగినఫలము చింత బొరలనె కాని
సొరిది సంతోష మించుకైన లేదు
తరుణిగలఫలము వేదనల బొరలుటె కాని
నెరసులేనిసుఖము నిమిషంబు లేదు ||

తనువుగలఫలము పాతకముసేయనె కాని
అనువైనపుణ్యంబు అది యింత లేదు
మనసుగలఫలము దుర్మతిబొందనే కాని
ఘనమనోజ్ఞానసంగతి గొంత లేదు ||

చదువుగలిగినఫలము సంశయంబే కాని
సదమలజ్ఞాననిశ్చయ మింత లేదు
యిది యెరిగి తిరువేంకటేశ్వరుని గొలిచినను
బ్రదుకు గలుగును భవము ప్రాణులకు లేదు ||


eMdu jUcina (Raagam: ) (Taalam: )

eMdu jUcina danaku ninniyunu niTlanE
kaMdulEnisuKamu kalanaina lEdu ||

sirulugaliginaPalamu ciMta boralane kAni
soridi saMtOSha miMcukaina lEdu
taruNigalaPalamu vEdanala boraluTe kAni
nerasulEnisuKamu nimiShaMbu lEdu ||

tanuvugalaPalamu pAtakamusEyane kAni
anuvainapuNyaMbu adi yiMta lEdu
manasugalaPalamu durmatiboMdanE kAni
GanamanOj~jAnasaMgati goMta lEdu ||

caduvugaliginaPalamu saMSayaMbE kAni
sadamalaj~jAnaniScaya miMta lEdu
yidi yerigi tiruvEMkaTESvaruni golicinanu
braduku galugunu Bavamu prANulaku lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |