ఎందరు సతులో యెందరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎందరు సతులో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎందరు సతులో యెందరు సుతులో
యిందు నందు నెట్లెరిగే నేను ||

మలయుచు నాయభిమానములని నే
కెలన నిపుడు వెదకే నంటే
పలుయోనులలో పలుమారు బొడమిన
చలమరి నా తొలి జన్మంబులను ||

గరిమెల బాణి గ్రహణము సేసిన
సిరుల చెలుల గలనే నంటే
తరుణుల గురుతుల తలపున మరచితి
పరగిన బహు కల్పంబుల యందు ||

శ్రీ వేంకటగిరి చెలువుని యాజ్ఞల
భావించియె కరి చైకొంటి
తావుల జూడగ తగిలిన కోర్కుల
భావరతుల బెంబడి మనసందు ||


eMdaru satulO (Raagam: ) (Taalam: )

eMdaru satulO yeMdaru sutulO
yiMdu naMdu neTlerigE nEnu

malayucu nAyaBimAnamulani nE
kelana nipuDu vedakE naMTE
paluyOnulalO palumAru boDamina
calamari nA toli janmaMbulanu

garimela bANi grahaNamu sEsina
sirula celula galanE naMTE
taruNula gurutula talapuna maraciti
paragina bahu kalpaMbula yaMdu

SrI vEMkaTagiri celuvuni yAj~jala
BAviMciye kari caikoMTi
tAvula jUDaga tagilina kOrkula
BAvaratula beMbaDi manasaMdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |