ఎంత లేదు చిత్తమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత లేదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత లేదు చిత్తమా యీతలేల మోతలేల
వంతులకు బారనేల వగరించనేలా ||

దక్కనివి గోరనేల తట్టుముట్టు పడనేల
చిక్కి నంతకే సంతసించ రాదా
ఒక్కమాటే వుప్పుదిని వుపదాప మందనేల
చక్క జూడ దగినంతే చవి గొనరాదా ||

పారి పారి వేడ నేల బడలిక పడనేల
మీరిదైన మిచ్చినంతే మెచ్చరాదా
వీరిడై పొడవెక్కి విరుగ బడగనేల
చేరి యుండినంతకే చేచాచరాదా ||

జీవులుగొలువనేల సిలుగుల బడనేల
శ్రీవేంకటేశుడాత్మ జిక్కి వుండగా
దావతి పడగనేల దప్పుల బొరలనేల
కైవశమైనందుకే గతి గూడ రాదా ||


eMta lEdu (Raagam: ) (Taalam: )

eMta lEdu cittamA yItalEla mOtalEla
vaMtulaku bAranEla vagariMcanElA

dakkanivi gOranEla taTTumuTTu paDanEla
cikki naMtakE saMtasiMca rAdA
okkamATE vuppudini vupadApa maMdanEla
cakka jUDa daginaMtE cavi gonarAdA

pAri pAri vEDa nEla baDalika paDanEla
mIridaina miccinaMtE meccarAdA
vIriDai poDavekki viruga baDaganEla
cEri yuMDinaMtakE cEcAcarAdA

jIvulugoluvanEla silugula baDanEla
SrIvEMkaTESuDAtma jikki vuMDagA
dAvati paDaganEla dappula boralanEla
kaivaSamainaMdukE gati gUDa rAdA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |