ఎంత మీదు కట్టెనో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత మీదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత మీదు కట్టెనో యింతి నీకు జవ్వనము
కాంతుడవేమి సేసితో కానుకలంపె చెలి ||

నిద్దరించవలసినా నీ కౌగిటనే కాని
వొద్ద నిన్ను బాసి వొంటినొల్లదు చెలి
కొద్దిగా మాటాడినాను కోరి నీతోనే కాని
ముద్దరించి పరులతో మోసమే చెలి ||

ఆరగించవలసినా అటు నీ పొత్తునగాని
వూరకే వేరెయైతే నొల్లదు చెలి
సారె విడెమిచ్చినాను సగమాకు నీకియ్యక
చేరి వేరే తమ్ములము చేయదు చెలి ||

కొమ్మ పయ్యద గప్పినా గూడ నీతోగాని
వుమ్మడి దనంతనైతే నొల్లదు చెలి
యిమ్ముల శ్రీ వేంకటేశ యింతలో గూడితిగాని
బమ్మర వెట్టినా నీకు బాయదు చెలి ||


eMta mIdu (Raagam: ) (Taalam: )

eMta mIdu kaTTenO yiMti nIku javvanamu
kAMtuDavEmi sEsitO kAnukalaMpe celi

niddariMcavalasinA nI kaugiTanE kAni
vodda ninnu bAsi voMTinolladu celi
koddigA mATADinAnu kOri nItOnE kAni
muddariMci parulatO mOsamE celi

AragiMcavalasinA aTu nI pottunagAni
vUrakE vEreyaitE nolladu celi
sAre viDemiccinAnu sagamAku nIkiyyaka
cEri vErE tammulamu cEyadu celi

komma payyada gappinA gUDa nItOgAni
vummaDi danaMtanaitE nolladu celi
yimmula SrI vEMkaTESa yiMtalO gUDitigAni
bammara veTTinA nIku bAyadu celi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |