ఎంత మానుమన్న జింతలేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత మానుమన్న (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత మానుమన్న జింతలేల మానునే
పంతపుమనసు హరిపై నుంటేగాక ||

తీరనిబంధాలు నేడే తెగుమంటే నేలతెగు
భారపుమమత బెడబాసినగాక
వూరటగా మమత నేనొల్లనంటే నేలమాను
వోరుపుతో లంపటము లొల్లకుంటేగాక ||

వేకపుగోపము నేడే విడుమంటే నేలవిడు
తోకచిచ్చయినయాస దుంచినగాక
ఆకట నానేలమాను అన్నిటాను యిందరికి
మాకుపడి తత్తరము మరచుంటేగాక ||

పెట్టనిది దైవమిట్టే పెట్టుమంటె నేలపెట్టు
యిట్టే వేంకటపతి యిచ్చినగాక
యిట్టునిట్టు నీతడు దానిందరికి నేలయిచ్చు
వొట్టినవిరక్తి నేమీ నొల్లకుంటేగాక ||


eMta mAnumanna (Raagam: ) (Taalam: )

eMta mAnumanna jiMtalEla mAnunE
paMtapumanasu haripai nuMTEgAka

tIranibaMdhAlu nEDE tegumaMTE nElategu
BArapumamata beDabAsinagAka
vUraTagA mamata nEnollanaMTE nElamAnu
vOruputO laMpaTamu lollakuMTEgAka

vEkapugOpamu nEDE viDumaMTE nElaviDu
tOkaciccayinayAsa duMcinagAka
AkaTa nAnElamAnu anniTAnu yiMdariki
mAkupaDi tattaramu maracuMTEgAka

peTTanidi daivamiTTE peTTumaMTe nElapeTTu
yiTTE vEMkaTapati yiccinagAka
yiTTuniTTu nItaDu dAniMdariki nElayiccu
voTTinavirakti nEmI nollakuMTEgAka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |