ఎంత జాణరో యీకలికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత జాణరో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత జాణరో యీకలికి
కాంతుడ నీ భోగములకే తగునూ ||

చెలి నీ కౌగిట చెమటలజేసెను
చలువగ నిప్పుడు జలకేళి
అలరుచు గుచముల నదుముచు జేసెను
పలుమరు ముదముల బర్వతకేళి ||

పైపై బెనగుచు బాహులతలనే
వైపుగ జేసెను వనకేళి
చూపుల నీపయి సొలయుచు జేసెను
పూప వసంతము పూవులకేళి ||

అరుదుగ నట్టివి యధరామృతముల
సరిజేసెను భోజనకేళి
కరగుచు శ్రీవేంకటేశ సేసేను
పరగిన రతులనె పరిణయ కేళి ||


eMta jANarO (Raagam: ) (Taalam: )

eMta jANarO yIkaliki
kAMtuDa nI BOgamulakE tagunU

celi nI kaugiTa cemaTalajEsenu
caluvaga nippuDu jalakELi
alarucu gucamula nadumucu jEsenu
palumaru mudamula barvatakELi

paipai benagucu bAhulatalanE
vaipuga jEsenu vanakELi
cUpula nIpayi solayucu jEsenu
pUpa vasaMtamu pUvulakELi

aruduga naTTivi yadharAmRutamula
sarijEsenu BOjanakELi
karagucu SrIvEMkaTESa sEsEnu
paragina ratulane pariNaya kELi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |