ఎంత చదివి చూచిన నీతడే ఘనముగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంత చదివి (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంత చదివి చూచిన నీతడే ఘనముగాక
యింతయు నేలేటిదైవ మిక వేరే కలరా ||

మొదల జగములకు మూలమైనవాడు
తుద ప్రళయమునాడు తోచేవాడు
కదిసి నడుమ నిండి కలిగివుండెడివాడు
మదనగురుడేకాక మఱి వేరే కలరా ||

పరమాణువైనవాడు బ్రహ్మాండమైనవాడు
సురలకు నరులకు జోటయినవాడు
పరమైనవాడు ప్రపంచమైనవాడు
హరి యొక్కడేకాక అవ్వలను గలరా ||

పుట్టుగులయినవాడు భోగమోక్షాలైనవాడు
యెట్టనెదుర లోనను యిన్నిటివాడు
గట్టిగా శ్రీ వేంకటాద్రి కమలాదేవితోడి
పట్టపుదేవుడేకాక పరులిక గలరా ||


Emta chadivi (Raagam: ) (Taalam: )

Emta chadivi choochina neetadae ghanamugaaka
Yimtayu naelaetidaiva mika vaerae kalaraa

Modala jagamulaku moolamainavaadu
Tuda pralayamunaadu tochaevaadu
Kadisi naduma nimdi kaligivumdedivaadu
Madanagurudaekaaka ma~ri vaerae kalaraa

Paramaanuvainavaadu brahmaamdamainavaadu
Suralaku narulaku jotayinavaadu
Paramainavaadu prapamchamainavaadu
Hari yokkadaekaaka avvalanu galaraa

Puttugulayinavaadu bhogamokshaalainavaadu
Yettanedura lonanu yinnitivaadu
Gattigaa Sree vaemkataadri kamalaadaevitodi
Pattapudaevudaekaaka parulika galaraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2011/02/annamayya-samkirtanalutatwamulu_25.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |