ఎంతసేసినా నెడయకే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతసేసినా నెడయక (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతసేసినా నెడయకే పోయ
ముంతలోనినీట మునిగిలేచుట ||

ఉట్టిపై చెరలాట మూరబొత్తులకూడు
పట్టుచాలనికొమ్మ బహునాయకము
వెట్టిమోపరిలాగు వెర్రివోయినపోక
నట్టింటివైరంబు నగుబాటుబ్రదుకు ||

రాకపోకలచేత రాగినబెనుబుండు
వాకులేనివరము వలవనివలపు
యేకాలము వేంకటేశునికృపలేక
ఆకడీకడ నడయాడెడినడపు ||


eMtasEsinA (Raagam: ) (Taalam: )

eMtasEsinA neDayakE pOya
muMtalOninITa munigilEcuTa

uTTipai ceralATa mUrabottulakUDu
paTTucAlanikomma bahunAyakamu
veTTimOparilAgu verrivOyinapOka
naTTiMTivairaMbu nagubATubraduku

rAkapOkalacEta rAginabenubuMDu
vAkulEnivaramu valavanivalapu
yEkAlamu vEMkaTESunikRupalEka
AkaDIkaDa naDayADeDinaDapu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |