ఎంతసేయగలేదు యిటువంటివిధి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతసేయగలేదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతసేయగలేదు యిటువంటివిధి యభవు
నంతవానిని భిక్షమడుగుకొన జేసె ||

కోరిచంద్రుని బట్టి గురుతల్పగుని జేసె
కూరిమలరగ నింద్రు గోడి జేసె
ఘోరకుడువగ ద్రిశంకుని నంత్యజుని జేసె
వీరుడగునలు బట్టి విరూపుజేసె ||

అతివనొడ్డుగ జూదమాడ ధర్మజు జేసె
సతినమ్ముకొన హరిశ్చంద్రు జేసె
కుతిలపడ శూద్రకుని గొఱ్ఱెముచ్చుగ జేసె
మతిమాలి కురురాజు మడుగచొరజేసె ||

పడనిపాట్ల బరచి బ్రహ్మతల వోజేసె
తొడరి కాలునుకాలు దునియజేసె
అడర నీవిధికి విధియగు వేంకటేశుకృప
పడయకుండగ భంగపడకపోరాదు ||


eMtasEyagalEdu (Raagam: ) (Taalam: )

eMtasEyagalEdu yiTuvaMTividhi yaBavu
naMtavAnini BikShamaDugukona jEse

kOricaMdruni baTTi gurutalpaguni jEse
kUrimalaraga niMdru gODi jEse
GOrakuDuvaga driSaMkuni naMtyajuni jEse
vIruDagunalu baTTi virUpujEse

ativanoDDuga jUdamADa dharmaju jEse
satinammukona hariScaMdru jEse
kutilapaDa SUdrakuni gorxrxemuccuga jEse
matimAli kururAju maDugacorajEse

paDanipATla baraci brahmatala vOjEse
toDari kAlunukAlu duniyajEse
aDara nIvidhiki vidhiyagu vEMkaTESukRupa
paDayakuMDaga BaMgapaDakapOrAdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |