ఎంతవిభవము గలిగె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతవిభవము గలిగె (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతవిభవము గలిగె నంతయును ఆపదని
చింతించినదిగదా చెడని జీవనము ||

చలము గోపంబు దను జంపేటిపగతులని
తెలిసినది యదిగదా తెలివి
తలకొన్న పరనింద తనపాలి మృత్యువని
తొలగినది యదిగదా తుదగన్నఫలము ||

మెరయువిషయములే తనమెడనున్న వురులుగా
యెరిగినది యదిగదా యెరుక
పరివోనియాశ తను బట్టుకొను భూతమని
వెరచినది యదిగదా విజ్ఞానమహిమ ||

యెనలేని తిరువేంకటేశుడే దైవమని
వినగలిగినదిగదా వినికి
అనయంబు నతని సేవానందపరులయి
మనగలిగినదిగదా మనుజులకు మనికి ||


eMtaviBavamu (Raagam: ) (Taalam: )

eMtaviBavamu galige naMtayunu Apadani
ciMtiMcinadigadA ceDani jIvanamu

calamu gOpaMbu danu jaMpETipagatulani
telisinadi yadigadA telivi
talakonna paraniMda tanapAli mRutyuvani
tolaginadi yadigadA tudagannaPalamu

merayuviShayamulE tanameDanunna vurulugA
yeriginadi yadigadA yeruka
parivOniyAsa tanu baTTukonu BhUtamani
veracinadi yadigadA vij~jAnamahima

yenalEni tiruvEMkaTESuDE daivamani
vinagaliginadigadA viniki
anayaMbu natani sEvAnaMdaparulayi
managaliginadigadA manujulaku maniki


బయటి లింకులు[మార్చు]

Entha-Vaibhavamu---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |