ఎంతనేర్చెనే ఈ కలికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతనేర్చెనే ఈ (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతనేర్చెనే ఈ కలికి
ఇంతుల కేటకే ఇంతేసి పగటు ||

చలముల నెరపుచు సవతుల దూరుచు
సలిగెల పొరలీ జవరాలు
చెలువుని సొలయుచు చేతులు చాపుచు
కెలపుల నగవుల కెరలీని ||

సాటికి పెనగుచు సణగుచు రాల్చుచు
నీటున మురిసీ నెరజాణ
మాటల గునియుచు మదమున మొరయుచు
జూటుదనంబుల జూచీని ||

మంతన మాడుచు మలయుచు నవ్వుచు
పంతము లాడీ పసలాడీ
ఇంతలో శ్రీవేంకటేశుడు నన్నేలె
పొంతనుండి నను పొగడీని ||


eMtanErcenE I (Raagam: ) (Taalam: )

eMtanErcenE I kaliki
iMtula kETakE iMtEsi pagaTu

calamula nerapucu savatula dUrucu
saligela poralI javarAlu
celuvuni solayucu cEtulu cApucu
kelapula nagavula keralIni

sATiki penagucu saNagucu rAlcucu
nITuna murisI nerajANa
mATala guniyucu madamuna morayucu
jUTudanaMbula jUcIni

maMtana mADucu malayucu navvucu
paMtamu lADI pasalADI
iMtalO SrIvEMkaTESuDu nannEle
poMtanuMDi nanu pogaDIni


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |