ఎంతటి వాడవు నిన్నేమని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతటి వాడవు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతటి వాడవు నిన్నేమని నుతింతును
వింతలు నీకమర కుండగ విచారించే ||

పాల సముద్రములోనం బవ్వళించి యుండే నీకు
బాలుండవై తేనెవెన్న బాతాయెనా
కాలమెల్లను శ్రీకాంత కౌగిట నుండ నీకు
గొల్లవైతే గొల్లతలం గూడ వేడుకాయెనా ||

పరమ పదమునందు బ్రహ్మమై వుండే
పెరిగీ రేపల్లెవాడ ప్రియమాయెనా
సురలనెల్ల గావగ సులభుండవైన నీకు
గరిమెతోడ పసులకావగ వేడుకాయె ||

ఏ ప్రొద్దు ముక్తుల నెనసి వుండే నీకు
గోపాలురతో గూడుండ కోరికాయెనా
బాపురె యలమేల్మంగపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర
యే ప్రొద్దు నిట్టి లీలలే హితవాయెనా ||


eMtaTi vADavu (Raagam: ) (Taalam: )

eMtaTi vADavu ninnEmani nutiMtunu
viMtalu nIkamara kuMDaga vicAriMcE ||

pAla samudramulOnaM bavvaLiMci yuMDE nIku
bAluMDavai tEnevenna bAtAyenA
kAlamellanu SrIkAMta kaugiTa nuMDa nIku
gollavaitE gollatalaM gUDa vEDukAyenA ||

parama padamunaMdu brahmamai vuMDE
perigee rEpallevADa priyamAyenA
suralanella gAvaga sulaBuMDavaina nIku
garimetODa pasulakAvaga vEDukAye ||

E proddu muktula nenasi vuMDE nIku
gOpAluratO gUDuMDa kOrikAyenA
bApure yalamElmaMgapati SrI vEMkaTESvara
yE proddu niTTi lIlalE hitavAyenA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |