ఎంతచేసిన తనకేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతచేసిన తనకేది (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతచేసిన తనకేది తుద
చింత శ్రీహరిపై జిక్కుటే చాలు ||

ఎడపక పుణ్యాలెన్ని చేసినా
గడమే కాకిక గడయేది
తడబడ హరియే దైవమనుచు మది
విడువకవుండిన వెరవే చాలు ||

యెన్నితపములివి యెట్లజేసినా
అన్నువ కధికము అలవేది
వన్నెల గలగక వనజాక్షునిపై
వున్న చిత్తమది వొక్కటే చాలు ||

యిందరి వాదములెల్ల గెలిచినా
కందే గాకిక గరిమేది
యిందరినేలిన యీవేంకటపతి
పొందుగ మహిమల పొడవే చాలు ||


eMtacEsina tanakEdi (Raagam: ) (Taalam: )

eMtacEsina tanakEdi tuda
ciMta SrIharipai jikkuTE cAlu

eDapaka puNyAlenni cEsinA
gaDamE kAkika gaDayEdi
taDabaDa hariyE daivamanucu madi
viDuvakavuMDina veravE cAlu

yennitapamulivi yeTlajEsinA
annuva kadhikamu alavEdi
vannela galagaka vanajAkShunipai
vunna cittamadi vokkaTE cAlu

yiMdari vAdamulella gelicinA
kaMdE gAkika garimEdi
yiMdarinElina yIvEMkaTapati
poMduga mahimala poDavE cAlu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |