ఎంతచుట్టమో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎంతచుట్టమో నీకునిదివో (రాగం: ) (తాళం : )

ఎంతచుట్టమో నీకునిదివో ఆపె
సంతసపు వలపుల జడిసీ నాపె ||

తేనెగారే పెదవుల తేటమాటలాడీ నాపె
నానబెట్టి సెలవుల నవ్వీనాపె
సానబెట్టిన చూపులు జరిపించీ నీపైనానాపె
మోనముతో దొమ్ములను మొక్కినాపె ||

నిండుజెక్కుటద్దముల నీడలు చూపీనాపె
గండు దుమ్మిద కొప్పుతోగదిమీనాపె
కొండలవంటి చన్నులకొనలు దాకించీ నాపె
మెండుజిగురుచేతుల మెచ్చు మెచ్చీ నాపె ||

ఆయపు మెఋగు మేన ఆసలురేచీ నాపె
పాయపు సిగ్గులచేత భ్రమించీ నాపె
మోయరాని పిరుదుల మురిపెము చూసీనాపె
యీ యెడ శ్రీవేంకటేశ యెనసె నిన్నాపె ||


eMtachuTTamO nIkunidivO (Raagam: ) (Taalam: )

eMtachuTTamO nIkunidivO Ape
saMtasapu valapula jaDisI nApe ||

tEnegArE pedavula tETamATalADI nApe
nAnabeTTi selavula navvInApe
sAnabeTTina chUpulu jaripiMchI nIpainAnApe
mOnamutO dommulanu mokkinApe ||

niMDujekkuTaddamula nIDalu chUpInApe
gaMDu dummida kopputOgadimInApe
koMDalavaMTi channulakonalu dAkiMchI nApe
meMDujiguruchEtula mechchu mechchI nApe ||

Ayapu meRugu mEna AsalurEchI nApe
pAyapu siggulachEta bhramiMchI nApe
mOyarAni pirudula muripemu chUsInApe
yI yeDa SrIvEMkaTESa yenase ninnApe ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |