ఎండలోనినీడ యీమనసు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎండలోనినీడ యీమనసు (రాగం: ) (తాళం : )

ఎండలోనినీడ యీమనసు
పండుగాయ సేయబనిలేదు మనసు ||

వానచేతకములవలెనాయ మనసు
గోనెబట్టిన బంకగుణమాయ మనసు
మానజిక్కినకోలమతమాయ మనసు
తేనెలోపలి యీగతెరుగాయ మనసు ||

గడిరాజుబదుకాయ కడలేని మనసు
నడివీది పెసరాయ నయమైనమనసు
గడకుగట్టిన పాతగతిదోచె మనసు
అడసులోపలి కంబమై తోచెమనసు ||

తెరువుచూపినజాడ దిరుగు నీమనసు
మరుగుజేసినచోట మరుగు నీమనసు
తిరువెంకటేశుపై దిరమైన మనసు
సిరిగలిగినచోట జేరు నీమనసు ||


eMDalOninIDa yImanasu (Raagam: ) (Taalam: )

eMDalOninIDa yImanasu
paMDugAya sEyabanilEdu manasu

vAnacEtakamulavalenAya manasu
gOnebaTTina baMkaguNamAya manasu
mAnajikkinakOlamatamAya manasu
tEnelOpali yIgaterugAya manasu

gaDirAjubadukAya kaDalEni manasu
naDivIdi pesarAya nayamainamanasu
gaDakugaTTina pAtagatidOce manasu
aDasulOpali kaMbamai tOcemanasu

teruvucUpinajADa dirugu nImanasu
marugujEsinacOTa marugu nImanasu
tiruveMkaTESupai diramaina manasu
sirigaliginacOTa jEru nImanasu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |