ఎండగాని నీడగాని యేమైనగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఎండగాని నీడగాని (రాగం: ) (తాళం : )

ఎండగాని నీడగాని యేమైనగాని
కొండల రాయడె మాకులదైవము ||

తేలుగాని పాముగాని దేవపట్టయినగాని
గాలిగాని ధూళిగాని కానియేమైన
కాలకూటవిషమైనా గ్రక్కున మింగిన నాటి
నీలవర్ణుడేమా నిజదైవము ||

చీమగాని దోమగాని చెలది యేమైనగాని
గాముగాని నాముగాని కానియేమైన
పాములనిన్నిటి మ్రింగె బలుతేజిపై నెక్కు
ధూమకేతువేమో దొరదైవము ||

పిల్లిగాని నల్లిగాని పిన్న యెలుకైన గాని
కల్లగని నల్లిగాని కానియేమైన
బల్లిదుడై వేంకటాద్రి పైనున్న యాతడి
మమ్మెల్ల కాలము నేలేటి యింటిదైవము ||


eMDagAni nIDagAni (Raagam: ) (Taalam: )

eMDagAni nIDagAni yEmainagAni
koMDala rAyaDe mAkuladaivamu

tElugAni pAmugAni dEvapaTTayinagAni
gAligAni dhULigAni kAniyEmaina
kAlakUTaviShamainA grakkuna miMgina nATi
nIlavarNuDEmA nijadaivamu

cImagAni dOmagAni celadi yEmainagAni
gAmugAni nAmugAni kAniyEmaina
pAmulaninniTi mriMge balutEjipai nekku
dhUmakEtuvEmO doradaivamu

pilligAni nalligAni pinna yelukaina gAni
kallagani nalligAni kAniyEmaina
balliduDai vEMkaTAdri painunna yAtaDi
mammella kAlamu nElETi yiMTidaivamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Endagaani-Needagani---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |