ఊరకే వెదకనేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకే వెదకనేల (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరకే వెదకనేల వున్నవి చదవనేల
చేరువనె వున్నదిదె చెప్పరాని ఫలము // పల్లవి //

కోపము విడిచితేనె పాపము దానే పోవు
దీపింప సుజ్ఞానముతెరు విదివో
లోపల మనిలుఁడై లోకముమెచ్చుకొరకు
పైపైఁగడిగితేను పావనుఁడౌనా // ఊర //

ముందరికోరిక వోతే ముంచిన బంధాలు వీడు
కందువ నాస మానితే కైవల్యము
బొందిలోన నొకటియు భూమిలోన నొకటియు
చిందు వందు చిత్తమైతే చేరునా వైకుంఠము // ఊర //

కాంతలపొం దొల్లకుంటే ఘనదుఃఖమే లేదు
అంతరాత్మ శ్రీవేంకటాద్రీశుఁడు
అంతట మాటలె యాడి హరి శరణనకుంటే
దొంతినున్నభవములు తొలఁగునా వివేకికి // ఊర //


UrakE vedakanEla (Raagam: ) (Taalam: )

UrakE vedakanEla vunnavi chadavanEla
chEruvane vunnadide chepparAni phalamu // pallavi //

kOpamu viDichitEne pApamu dAnE pOvu
dIpiMpa sugnAnamuteru vidivO
lOpala maniluDai lOkamumechchukoraku
paipaigaDigitEnu pAvanuDaunA // Ura //

muMdarikOrika vOtE muMchina baMdhAlu vIDu
kaMduva nAsa mAnitE kaivalyamu
boMdilOna nokaTiyu bhUmilOna nokaTiyu
chiMdu vaMdu chittamaitE chErunA vaikuMThamu // Ura //

kAMtalapoM dollakuMTE ghanaduHkhamE lEdu
aMtarAtma SrIvEMkaTAdrISuDu
aMtaTa mATale yADi hari SaraNanakuMTE
doMtinunnabhavamulu tolagunA vivEkiki // Ura //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |