ఊరకే పోనియ్యరా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకే పోనియ్యరా (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరకే పోనియ్యరా నన్నుద్దండాన
చేరలంతేసి కన్నుల జెంగలించే విప్పుడు ||

జూదమాడ బిలిచేవు చూపులనే జంకించేవు
పేదవారి మేన సొమ్ము పెట్టనియ్యవా
కేదమున నోడి గెలిచితి నంటా నా
పాదమంటి తీసుకోరా బంగారు మట్టెలు ||

నెత్తమాడ బిలిచేవు నెఱవాది నంటాను
అత్తమామ గలవార మదేమిరా
ఒత్తి విన్నవించలేము ఓడితేను నీకు నాకు
రిత్తమాట వద్దు రేఖ రేఖ పందెమా ||

సొక్కటాలు నిన్ననాడి సోలి సత్యభామకు
మ్రొక్కితివి నేడు నాకు మ్రొక్కవలెగా
చక్కని వేంకటపతిస్వామి నన్నుంగూడితివి
మొక్కెద కర్పూర తాంబూలమీరా చాలును ||


UrakE pOniyyarA (Raagam: ) (Taalam: )

UrakE pOniyyarA nannuddaMDAna
cEralaMtEsi kannula jeMgaliMcE vippuDu

jUdamADa bilicEvu cUpulanE jaMkiMcEvu
pEdavAri mEna sommu peTTaniyyavA
kEdamuna nODi geliciti naMTA nA
pAdamaMTi tIsukOrA baMgAru maTTelu

nettamADa bilicEvu nerxavAdi naMTAnu
attamAma galavAra madEmirA
otti vinnaviMcalEmu ODitEnu nIku nAku
rittamATa vaddu rEKa rEKa paMdemA

sokkaTAlu ninnanADi sOli satyaBAmaku
mrokkitivi nEDu nAku mrokkavalegA
cakkani vEMkaTapatisvAmi nannuMgUDitivi
mokkeda karpUra tAMbUlamIrA cAlunu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |