ఊరకే నన్నిటు దూరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకే నన్నిటు దూరి (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరకే నన్నిటు దూరి వుప్పతించేవు
యేరీతి తక్కరియౌటా యెఱఁగవు నీవు // పల్లవి //

అతఁడు వాసులెక్కించి ఆటకానకుఁ బెట్టితే
యేతులకుఁ గాఁతాళించి యేలచూచేవే
రాతిరిఁబగలుఁ దాను రచ్చ లెందోసేసి వచ్చి
యీతల సటలుసేసే దెఱఁగవు నీవు // ఊర //

తానే సన్నలు సేసి తగవులఁ బెట్టితేను
పేనిపట్టుక నీవేల పెనఁగాడేవే
ఆనుకొని వాడవారి నందరిఁ బెండ్లాడివచ్చి
యీనేరుపులు చూపేది యెఱఁగవు నీవు // ఊర //

శ్రీవేంకటేశ్వరుఁడు చేరి యిద్దరిఁ గూడితే
చేవమీర నీవేల సిగ్గువడేవే
వేవేలుసతులకు వేరేసేసవెట్టి వచ్చి
యీవిధాన మొఱఁగేది యెఱఁగవు నీవు // ఊర //


UrakE nanniTu dUri (Raagam: ) (Taalam: )

UrakE nanniTu dUri uppatiMchEvu
yErIti takkariyauTA yeragavu nIvu // pallavi //

ataDu vAsulekkiMchi ATakAnaku beTTitE
yEtulaku gAtALiMchi yElachUchEvE
rAtiribagalu dAnu rachcha leMdOsEsi vachchi
yItala saTalusEsE deragavu nIvu // Ura //

tAnE sannalu sEsi tagavula beTtitEnu
pEnipaTTuka nIvEla penagADEvE
Anukoni vADavAri naMdari beMDlADivachchi
yInErupulu chUpEdi yeragavu nIvu // Ura //

SrIvEMkaTESvaruDu chEri yiddari gUDitE
chEvamIra nIvEla sigguvaDEvE
vEvElusatulaku vErEsEsaveTTi vachchi
yIvidhAna moragEdi yeragavu nIvu // Ura //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |