ఊరకే దొరకునా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకే దొరకునా (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరకే దొరకునా వున్నతోన్నత సుఖము
సారంబు దెలిసెగా జయము చేకొనుట ||

తలపులోని చింత దాటినప్పుదు గదా
అలరిదైవంబు ప్రత్యక్షమౌట
కలుషంపు దుర్మదము గడచినప్పుడు గదా
తలకొన్న మోక్షంబు తనకు చేకొనుట ||

కర్మంబు కసటువో గడిగినప్పుడు గదా
నిర్మల జ్ఞానంబు నెరవేరుట
మర్మంబు శ్రీహరి నీమరగు జొచ్చినగదా
కూర్మి దనజన్మమెక్కుడు కెక్కుడౌట ||

తనశాంత మాత్మలో దగలినప్పుడు గదా
పనిగొన్న తనచదువు ఫలియించుట
యెనలేని శ్రీవేంకటేశ్వరుని దాస్యంబు
తనకు నబ్బినగదా దరిచేరిమనుట ||


UrakE dorakunA (Raagam: ) (Taalam: )


UrakE dorakunA vunnatOnnata suKamu
sAraMbu delisegA jayamu cEkonuTa

talapulOni ciMta dATinappudu gadA
alaridaivaMbu pratyakShamauTa
kaluShaMpu durmadamu gaDacinappuDu gadA
talakonna mOkShaMbu tanaku cEkonuTa

karmaMbu kasaTuvO gaDiginappuDu gadA
nirmala j~jAnaMbu neravEruTa
marmaMbu SrIhari nImaragu joccinagadA
kUrmi danajanmamekkuDu kekkuDauTa

tanaSAMta mAtmalO dagalinappuDu gadA
panigonna tanacaduvu PaliyiMcuTa
yenalEni SrIvEMkaTESvaruni dAsyaMbu
tanaku nabbinagadA daricErimanuTa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |