ఊరకుండు మనవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఊరకుండు మనవే (రాగం: ) (తాళం : )

ఊరకుండు మనవే వొడబాటులిక నేలే
కోరికలు గోరుకొంటా గొణగే గాని ||

ఆగపడితిమి తొల్లే ఆయను తన పొందు
యెగసెక్కే లాడక తానిక నెన్నడే
జగడింప నోపము జవ్వనము మోచుకొని
మొగము చూచి చూచి మూలిగే గాని ||

సేవలెల్లా జేసేము చెల్లుబడి గలవాడు
యీ వలనవ్వులు నవ్వకిక నెన్నడే
చేపట్టి తియ్యనేల సిగ్గులుపై వేసుకొని
దేవరంట మొక్కుకొంటా దీవించే గాక ||

కూడితిమి కౌగిటను గురుతు చన్నుల నంటె
యీడనే ప్రియాలు సేయకిక నెన్నడే
జోడై శ్రీ వేంకటేశు చుట్టరికపు దనాన
మేడెపు రతులలోన మెచ్చేము గాక ||


UrakuMDu manavE (Raagam: ) (Taalam: )


UrakuMDu manavE voDabATulika nElE
kOrikalu gOrukoMTA goNagE gAni

AgapaDitimi tollE Ayanu tana poMdu
yegasekkE lADaka tAnika nennaDE
jagaDiMpa nOpamu javvanamu mOcukoni
mogamu cUci cUci mUligE gAni

sEvalellA jEsEmu cellubaDi galavADu
yI valanavvulu navvakika nennaDE
cEpaTTi tiyyanEla siggulupai vEsukoni
dEvaraMTa mokkukoMTA dIviMcE gAka

kUDitimi kaugiTanu gurutu cannula naMTe
yIDanE priyAlu sEyakika nennaDE
jODai SrI vEMkaTESu cuTTarikapu danAna
mEDepu ratulalOna meccEmu gAka


బయటి లింకులు[మార్చు]





అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |