ఉయ్యాల యూఁపులు ఓ ముద్దులయ్యా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉయ్యాల యూఁపులు ఓ ముద్దులయ్యా (రాగం: ) (తాళం : )

ఉయ్యాల యూఁపులు ఓ ముద్దులయ్యా
వెయ్యారు గోపికలు వేడుక నూఁచెదరు // పల్లవి //

భోగీంద్ర తల్పుఁడా భువన విఖ్యాతా
గోగోపరక్షకా కువలయాధీశా
ఆగమసన్నుతా యచ్యుతానంతా
యోగనిద్ర పోవయ్య యోగీంద్రవంద్య // ఉయ్యా //

దెసలందు వెలిఁగెడి దేవర్షివరులు
ప్రసరించి బంగారు భవనంబులోన
కొసరక నిద్రించు గోవిందా యనుచు
పసమీర పాడెదరు పన్నగశయనా // ఉయ్యా //

సన్నుతించెదరయ్యా సద్భాగవతులు
పన్నుగా శ్రీభూమి వనితలు చేరి
ఉన్నతి పదముల నొత్తెదరు నిద్రించు
వెన్నుఁడా ప్రసన్న వేంకటరమణా // ఉయ్యా //


uyyAla yUpulu O muddulayyA (Raagam: ) (Taalam: )

uyyAla yUpulu O muddulayyA
veyyAru gOpikalu vEDuka nUchedaru // pallavi //

bhOgIMdra talpuDA bhuvana vikhyAtA
gOgOparakShakA kuvalayAdhISA
AgamasannutA yachyutAnaMtA
yOganidra pOvayya yOgIMdravaMdya // uyyA //

desalaMdu veligeDi dEvarShivarulu
prasariMchi baMgAru bhavanaMbulOna
kosaraka nidriMchu gOviMdA yanuchu
pasamIra pADedaru pannagaSayanA // uyyA //

sannutiMchedarayyA sadbhAgavatulu
pannugA SrIbhUmi vanitalu chEri
unnati padamula nottedaru nidriMchu
vennuDA prasanna vEMkaTaramaNA // uyyA //


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |