ఉయ్యాలా బాలునూచెదరు కడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉయ్యాలా బాలునూచెదరు (రాగం: శంకరాభరణం) (తాళం : )

ఉయ్యాలా బాలునూచెదరు కడు
నొయ్య నొయ్య నొయ్యనుచు

బాలయవ్వనలు పసిడివుయ్యాల
బాలుని వద్ద పాడేరు
లాలి లాలి లాలి లాలెమ్మ
లాలి లాలి లాలి లాలనుచు

తమ్మిరేకు గనుదమ్ముల నవ్వుల
పమ్ము జూపుల బాడేరు
కొమ్మలు మట్టెల గునుకుల నడపుల
ధిమ్మి ధిమ్మి ధిమ్మి ధిమ్మనుచు

చల్లు జూపుల జవరాండ్లురే
పల్లె బాలుని బాడేరు
బల్లిదు వేంకటపతి జేరి యందెలు
ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లు ఘల్లనుచు


Uyyaalaa baalunoochedaru (Raagam:samkaraabharanam ) (Taalam: )

Uyyaalaa baalunoochedaru kadu
Noyya noyya noyyanuchu

Baalayavvanalu pasidivuyyaala
Baaluni vadda paadaeru
Laali laali laali laalemma
Laali laali laali laalanuchu

Tammiraeku ganudammula navvula
Pammu joopula baadaeru
Kommalu mattela gunukula nadapula
Dhimmi dhimmi dhimmi dhimmanuchu

Challu joopula javaraamdlurae
Palle baaluni baadaeru
Ballidu vaemkatapati jaeri yamdelu
Ghallu ghallu ghallu ghallanuchu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Vuyyala-Balunuchedaru---Vedavathi-Prabhakar

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |