ఉన్న మాటలికనేల ఓ దేవా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉన్న మాటలికనేల ఓ దేవా (రాగం:) (తాళం : )

ఉన్న మాటలికనేల ఓ దేవా
యెన్నటికిదే మాట నింకా నింకా

కొంత నా కర్మ ఫలము కొంత నీ రక్షకత్వము
ఇంతలో రెండు గలవా ఏమో దేవా
అంతర్యామివి నీవు ఆడేటి బొమ్మను నేను
చెంతగాచుట నీపని, సేవసేయ నా పని

నేనపరాధినయ్యేది నీవూహించుకోనేది
తేనెపాలు రెండూనేలయేమో దేవా
మానక ఇట్లైతే నీ మహిమకు గురుతేది
నానీ చింతించేనందులకపకీర్తియనుచో

మెదలే నా యధమము నీఘనత ఎంచి కావు
ఇదియే నా విన్నపము యేమో దేవా
యెదుట శ్రీ వెంకటేశా ఇన్నిట నీ బంటు బంట
పదివేలూ నా నేరాలు పట్టకుమీ ఇకను

వినా వేంకటేశం ననాథో ననాథ..
సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ
అజ్ఞానినామయాదోషాన్ అశేషాన్
క్షమస్సత్వం క్షమస్సత్వం శేషశైల శిఖామణే


unna maaTalikanEla (Raagam:) (Taalam: )

unna maaTalikanEla O dEvaa
yennaTikidE maaTa niMkaa niMkaa

koMta naa karma phalamu koMta nee rakshakatvamu
iMtalO reMDu galavaa EmO dEvaa
aMtaryaamivi neevu aaDETi bommanu nEnu
ceMtagaacuTa neepani, sEvasEya naa pani

nEnaparaadhinayyEdi neevoohiMcukOnEdi
tEnepaalu reMDUnElayEmO dEvA
maanaka iTlaitE nee mahimaku gurutEdi
naanee chiMtiMcEnaMdulakapakeertiyanucO

medalE nA yadhamamu neeghanata eMci kaavu
idiyE naa vinnapamu yEmO dEvaa
yeduTa Sree veMkaTESaa inniTa nee baMTu baMTa
padivElU naa nEraalu paTTakumI ikanu

vinaa vEMkaTESaM nanaathO nanaatha..
sadaa veMkaTESaM smaraami smaraami
harE vEMkaTESa praseeda praseeda
priyaM vEMkaTESa prayacCa prayacCa
aj~naaninaamayaadOshaan aSEshaan
kshamassatvaM kshamassatvaM SEshaSaila SikhaamaNE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |