ఉన్నవిచారములేల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉన్నవిచారములేల (రాగం: ) (తాళం : )

ఉన్నవిచారములేల వోహో సంసారులాల
యిన్నిటి కితడే రక్ష యిదే మీకు మనరో ||

తక్కక బ్రహ్మలగన్న తండ్రి గొలిచి మీరు
యెక్కువ సంతతిగల్గి యీడేరరో
అక్కున లక్ష్మీనారాయణుల దలచి మీరు
చొక్కి మీమీదంపతులు సుఖమున నుండరో ||

భవరోగవైద్యునిపాదములు సేవించి
భువి రోగముల బాసి పొదలరో
తవిలి పదిదిక్కులు తానైనవాని
గవిసి పొగడి దిక్కుగలిగి బ్రదుకరో ||

తల్లిదండ్రీ నీతడే తగ జుట్ట మీతడే
యెల్లగా బుట్టించి పెంచేయేలి కీతడే
చల్లగా శ్రీవేంకటేశు శరణంటి మిదె మేము
కొల్లగా మీరెల్లా మమ్ము గుఱిగా వర్ధిల్లరో ||


unnavicAramulEla (Raagam: ) (Taalam: )


unnavicAramulEla vOhO saMsArulAla
yinniTi kitaDE rakSha yidE mIku manarO

takkaka brahmalaganna taMDri golici mIru
yekkuva saMtatigalgi yIDErarO
akkuna lakShmInArAyaNula dalaci mIru
cokki mImIdaMpatulu suKamuna nuMDarO

BavarOgavaidyunipAdamulu sEviMci
Buvi rOgamula bAsi podalarO
tavili padidikkulu tAnainavAni
gavisi pogaDi dikkugaligi bradukarO

tallidaMDrI nItaDE taga juTTa mItaDE
yellagA buTTiMci peMcEyEli kItaDE
callagA SrIvEMkaTESu SaraNaMTi mide mEmu
kollagA mIrellA mammu gurxigA vardhillarO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |