ఉన్నమంత్రాలిందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉన్నమంత్రాలిందు (రాగం: ) (తాళం : )

ఉన్నమంత్రాలిందు సదా(రా) వొగివిచారించుకొంటే
విన్నకన్నవారికెల్ల విష్ణునామమంత్రము

పరగ పుచ్చకాయల పరసిపోదు మంత్రము
గరిమ ముట్టంటులేని ఘనమంత్రము
వరుస నెవ్వరు విన్నా వాడిచెడనిమంత్రము
అరయనిదొక్కటేపో హరినామమంత్రము

యేజాతినోరికైన నెంగిలి లేని మంత్రము
వోజదప్పితే జెడకవుండే మంత్రము
తేజాన నొకరికిస్తే తీరిపోనిమంత్రము
సాజమైన దిదెపో సత్యమైన మంత్రము

యిహము పరము తానే యియ్యజాలిన మంత్రము
సహజమై వేదాలసారమంత్రము
బహునారదాదులెల్ల పాటపాడినమంత్రము
విహితమయిన శ్రీవేంకటేశుమంత్రము


unnamaMtrAliMdu (Raagam: ) (Taalam: )

unnamaMtrAliMdu sadA(rA) vogivichAriMchukoMTE
vinnakannavArikella vishNunAmamaMtramu

paraga puchchakAyala parasipOdu maMtramu
garima muTTaMTulEni ghanamaMtramu
varusa nevvaru vinnA vADicheDanimaMtramu
arayanidokkaTEpO harinAmamaMtramu

yEjAtinOrikaina neMgili lEni maMtramu
vOjadappitE jeDakavuMDE maMtramu
tEjAna nokarikistE tIripOnimaMtramu
sAjamaina didepO satyamaina maMtramu

yihamu paramu tAnE yiyyajAlina maMtramu
sahajamai vEdAlasAramaMtramu
bahunAradAdulella pATapADinamaMtramu
vihitamayina SrIvEMkaTESumaMtramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |