ఉన్నతోన్నతుడు వుడయవరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉన్నతోన్నతుడు వుడయవరు (రాగం:) (తాళం : )

ఉన్నతోన్నతుడు వుడయవరు
యెన్న ననంతుడే యీ వుడయవరు

సర్వలోకముల శాస్త్రరహస్యము
లుర్వి( బొడమె నీ యుడయవరు
పూర్వపు వేదాంత పుణ్యశాస్రములు
నిర్వహించె నన్నిటా నుడయవరు

వెక్కస(పు శ్రీవిష్ణుభక్తియే
వొక్కరూపమే వుడయవరు
చక్కనైన సుజ్ఞానమున కిరవై
వుక్కు మీఱెనిదె వుడయవరు

కదినె మోక్షసాకారము దానై
వుదుటున నిలిచె నీ వుడయవరు
యిదిగో శ్రీవేంకటేశ్వరు యీ(నీ)డై
పొదలుచు నున్నాడు భువి నుడయవరు


unnatOnnatuDu vuDayavaru (Raagam:) (Taalam: )

unnatOnnatuDu vuDayavaru
yenna nanaMtuDE yI vuDayavaru

sarwalOkamula SAstrarahasyamu
lurvi( boDame nI yuDayavaru
pUrwapu vEdAMta puNyaSAsramulu
nirwahiMche nanniTA nuDayavaru

vekkasa(pu SrIvishNubhaktiyE
vokkarUpamE vuDayavaru
chakkanaina suj~nAnamuna kiravai
vukku mI~renide vuDayavaru

kadine mOkshasAkAramu dAnai
vuduTuna niliche nI vuDayavaru
yidigO SrIvEMkaTESwaru yI(nI)Dai
podaluchu nunnADu bhuvi nuDayavaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

[1]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |