ఉన్నతోన్నతుడు ఒడయవరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉన్నతోన్నతుడు ఒడయవరు (రాగం:) (తాళం : )

ఉన్నతోన్నతుడు ఒడయవరు
యెన్న ననంతుడే యీ ఒడయవరు

సర్వలోకముల శాస్త్రరహస్యము
లుర్వి( బొడమె నీ ఒడయవరు
పూర్వపు వేదాంత పుణ్యశాస్రములు
నిర్వహించె నన్నిటా నొడయవరు

వెక్కస(పు శ్రీవిష్ణుభక్తియే
వొక్కరూపమే ఒడయవరు
చక్కనైన సుజ్ఞానమున కిరవై
వుక్కు మీఱెనిదె నొడయవరు

కదినె మోక్షసాకారము దానై
వుదుటున నిలిచె నీ వుడయవరు
యిదిగో శ్రీవేంకటేశ్వరు యీ(నీ)డై
పొదలుచు నున్నాడు భువి నొడయవరు


unnatOnnatuDu vuDayavaru (Raagam:) (Taalam: )

unnatOnnatuDu vuDayavaru
yenna nanaMtuDE yI oDayavaru

sarwalOkamula SAstrarahasyamu
lurvi( boDame nI oDayavaru
pUrwapu vEdAMta puNyaSAsramulu
nirwahiMche nanniTA noDayavaru

vekkasa(pu SrIvishNubhaktiyE
vokkarUpamE oDayavaru
chakkanaina suj~nAnamuna kiravai
vukku mI~renide noDayavaru

kadine mOkshasAkAramu dAnai
vuduTuna niliche nI oDayavaru
yidigO SrIvEMkaTESwaru yI(nI)Dai
podaluchu nunnADu bhuvi noDayavaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

[1]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |