ఉన్నచోనే మూడు లోకాలూహించి చూచితే నీవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉన్నచోనే మూడు (రాగం: శంకరాభరణం) (తాళం : )

ఉన్నచోనే మూడు లోకాలూహించి చూచితే నీవే
కన్నచోటనే వెదకి కానడింతే కాక.

యెక్కడ వొయ్యెడి జీవుడేది వైకుంఠము
యిక్కడ హరి యున్నాడు హృదయమందె
ముక్కున నూరుపు మోచి ముంచి పుణ్యపాపాల_
కక్కసాన జిక్కి తమ్ము గాన డింతే కాక.

యేమి విచారించీ దేహి యెందు దేవుని వెదకీ
కామించి యాత డిన్నిటా గలిగుండగా
దోమటి సంసారపుదొంతికర్మముల జిక్కి
కాముకుడై కిందుమీదు గాన డింతే కాక.

యేవిధులు తా జేసీ యెవ్వరి నాడగబోయీ
శ్రీవేంకటేశ్వరుసేవ చేతనుడగా
భావ మాతడుగాను బ్రతికె నిదవో నేడు
కావరాన నిన్నాళ్ళు కాన డింతే కాక


Unnachonae moodu (Raagam: Samkaraabharanam) (Taalam: )

Unnachonae moodu lokaaloohimchi choochitae neevae
Kannachotanae vedaki kaanadimtae kaaka.

Yekkada voyyedi jeevudaedi vaikumthamu
Yikkada hari yunnaadu hrdayamamde
Mukkuna noorupu mochi mumchi punyapaapaala_
Kakkasaana jikki tammu gaana dimtae kaaka.

Yaemi vichaarimchee daehi yemdu daevuni vedakee
Kaamimchi yaata dinnitaa galigumdagaa
Domati samsaarapudomtikarmamula jikki
Kaamukudai kimdumeedu gaana dimtae kaaka.

Yaevidhulu taa jaesee yevvari naadagaboyee
Sreevaemkataesvarusaeva chaetanudagaa
Bhaava maatadugaanu bratike nidavo naedu
Kaavaraana ninnaallu kaana dimtae kaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |