ఉగ్గు వెట్టరే వోయమ్మా చె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఉగ్గు వెట్టరే వోయమ్మా (రాగం: భైరవి) (తాళం : )

ఉగ్గు వెట్టరే వోయమ్మా చె
య్యొగ్గీనిదె శిశు వోయమ్మా

కడుపులోని లోకమ్ములు గదలీ
నొడలూచకురే వోయమ్మా
తొడికెడి సరుగున దొలగ దీయరే
వుడికెడి పాలివి వోయమ్మా

చప్పలు వట్టుక సన్నపు బాలుని
నుప్పర మెత్తకు రోయమ్మా
అప్పుడె సకలము నదిమీనోరనె
వొప్పదు తియ్యరె వోయమ్మా

తొయ్యలు లిటు చేతుల నలగించక
వుయ్యల నిడరే వోయమ్మా
కొయ్య మాటలను కొండల తిమ్మని
నొయ్యన తిట్టకు రోరమ్మా


Uggu vettarae voyammaa (Raagam: bhairavi) (Taalam: )

Uggu vettarae voyammaa che
Yyoggeenide sisu voyammaa

Kadupuloni lokammulu gadalee
Nodaloochakurae voyammaa
Todikedi saruguna dolaga deeyarae
Vudikedi paalivi voyammaa

Chappalu vattuka sannapu baaluni
Nuppara mettaku royammaa
Appude sakalamu nadimeenorane
Voppadu tiyyare voyammaa

Toyyalu litu chaetula nalagimchaka
Vuyyala nidarae voyammaa
Koyya maatalanu komdala timmani
Noyyana tittaku rorammaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

UgguVettare


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |