ఈ విశ్వాసంబు యెవ్వరికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ విశ్వాసంబు(రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఈ విశ్వాసంబు యెవ్వరికి దోప దిదిది | పావనులహృదయమున బ్రభవించుగాని ||

చ|| ఇమ్మయినపాపంబు లెన్నివలసిన బ్రాణి | సమ్మతంబున జేయజాలుగాకేమి | కుమ్మరికి నొకయేడు గుదియు కొకనాడవును | నమ్మితలచిన విష్ణునామంబుచేత ||

చ|| కొదలేనిదురితములు కొండలును గోట్లును | చెదర కెప్పుడు బ్రాణి చేయుగాకేమి | పొదరి గొరియలలోన పులిచొచ్చినట్లౌను | హృదయంబు హరిమీద నుండినంతటను ||

చ|| సరిలేనిదుష్కర్మ సంఘములు రాసులై | పెరుగజేయుచు ప్రాణి పెంచుగాకేమి | బెరసి కొండలమీద బిడుగుపడ్డట్లౌను | తిరువేంకటాచలాధిపుని దలచినను ||


I viSvAsaMbu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| I viSvAsaMbu yevvariki dOpa dididi | pAvanulahRudayamuna braBaviMcugAni ||

ca|| immayinapApaMbu lennivalasina brANi | sammataMbuna jEyajAlugAkEmi | kummariki nokayEDu gudiyu kokanADavunu | nammitalacina viShNunAmaMbucEta ||

ca|| kodalEniduritamulu koMDalunu gOTlunu | cedara keppuDu brANi cEyugAkEmi | podari goriyalalOna pulicoccinaTlaunu | hRudayaMbu harimIda nuMDinaMtaTanu ||

ca|| sarilEniduShkarma saMGamulu rAsulai | perugajEyucu prANi peMcugAkEmi | berasi koMDalamIda biDugupaDDaTlaunu | tiruvEMkaTAcalAdhipuni dalacinanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |