ఇహపరములకును ఏలికవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇహపరములకును (రాగం: ) (తాళం : )

ఇహపరములకును ఏలికవు
బహురూపంబుల ప్రహ్లాదవరదుడు ||

వేయికరంబుల వివిధాయుధంబుల
దాయల నడచిన దైవమవు
నీయందున్నవి నిఖిల జగంబులు
పాయక మమ్మేలు ప్రహ్లాదవరద ||

కదిమి దుష్టులను గతము చేసితివి
త్రిదశుల గాచిన దేవుడవు
వదల కిందరికి వరములొసంగగ
బ్రతికితి మిదివో ప్రహ్లాదవరద ||

శ్రీవల్లభుడవు చిత్తజగురుడవు
కావలసినచో కలుగుదువు
శ్రీవేంకటాద్రిని శ్రీ అహోబలాన
భావింతు నీమూర్తి ప్రహ్లద వరద ||


ihaparamulakunu (Raagam: ) (Taalam: )


ihaparamulakunu Elikavu
bahurUpaMbula prahlAdavaraduDu

vEyikaraMbula vividhAyudhaMbula
dAyala naDacina daivamavu
nIyaMdunnavi niKila jagaMbulu
pAyaka mammElu prahlAdavarada

kadimi duShTulanu gatamu cEsitivi
tridaSula gAcina dEvuDavu
vadala kiMdariki varamulosaMgaga
bratikiti midivO prahlAdavarada

SrIvallaBuDavu cittajaguruDavu
kAvalasinacO kaluguduvu
SrIvEMkaTAdrini SrI ahObalAna
BAviMtu nImUrti prahlada varada


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |