ఇలువేల్పితడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇలువేల్పితడే (రాగం: శ్రీరాగం) (తాళం : ఆది)

ఇలువేల్పితడే ఇందరికిని మరి
పలువేల్పులతో పనియికనేలా

కమలారమణుని కరుణేకాదా
అమరులు గొనియెడియమృతము
అమితపు శ్రీహరియాధారముగాదా
నెమకేటి ప్రాణులు నిలిచిన భూమి

దనుజాంతకుని బొడ్డుతామెర కాదా
జననకారణము సర్వమునకు
మనికై హరిసతిమహిమే కాదా
నినుపైన భువిలో నిండినసిరులు

యితనికొడుకు రచనింతాఁగాదా
సతులపతుల సంసారరతి
గతి శ్రీవేంకటపతిలోకమె వు-
న్నతి వైకుంఠపు నగరపు ముక్తి


ilavElpitaDE (Raagam: ) (Taalam: )

ilavElpitaDE iMdarikini mari
paluvElpulatO paniyikanElA

kamalAramaNuni karuNEkAdA
amarulu goniyeDiyamRtamu
amitapu SrIhariyAdhAramugAdA
nemakETi prANulu nilichina bhUmi

danujAMtaku boDDutAmera kAdA
jananakAraNamu sarwamunaku
manikai harisatimahimE kAdA
ninupai bhuvilO niMDinasirulu

yitanikoDuku rachaniMtA@MgAdA
satulapatula saMsArarati
gatiSrIvEMkaTapatilOkame vu-
nnativaikuMTapunagarapumukti

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |