ఇన్నిలాగులచేత లివియపో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిలాగులచేత (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నిలాగులచేత లివియపో కడు
నెన్నికకెక్కిన చేతులివియపో ||

గునియుచు దనునెత్తికొమ్మని తల్లిపై
నెనయజాచిన చేతులివియపో
కినిసి గోవర్ధనగిరి వెల్లగించిన
యినుమువంటి చేతులివియపో ||

పిసికి పూతకిచన్ను బిగియించిపట్టిన
యిసుమంతలు చేతులివియపో
పసుల గాచుచు గొల్లపడచుల యమునలో
యిసుకచల్లిన చేతులివియపో ||

పరమచైతన్యమై ప్రాణులకెల్లను
యెరవులిచ్చిన చేతులివియపో
తిరువేంకటగిరి దేవుడై ముక్తికి
నిరవుచూపెడు చేతులివియపో ||


innilAgulacEta (Raagam: ) (Taalam: )


innilAgulacEta liviyapO kaDu
nennikakekkina cEtuliviyapO

guniyucu danunettikommani tallipai
nenayajAcina cEtuliviyapO
kinisi gOvardhanagiri vellagiMcina
yinumuvaMTi cEtuliviyapO

pisiki pUtakicannu bigiyiMcipaTTina
yisumaMtalu cEtuliviyapO
pasula gAcucu gollapaDacula yamunalO
yisukacallina cEtuliviyapO

paramacaitanyamai prANulakellanu
yeravuliccina cEtuliviyapO
tiruvEMkaTagiri dEvuDai muktiki
niravucUpeDu cEtuliviyapO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |