ఇన్నియు ముగిసెను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నియు ముగిసెను (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నియు ముగిసెను ఇటు నీలోననే
పన్ని పరుల చెప్పగ చోటేది ||

కుందని నీ రోమకూపంబులలో
గొందుల బ్రహ్మాండ కోట్లట
యెందరు బ్రహ్మలో యెంత ప్రపంచమో
యిందు పరులమని యెంచగ నేది ||

నీ కొన చూపున నెరి కోటి సూర్యు
లేకమగుచు నుదయించురట
నీ కాయమెంతో నీ వుని కేదో
నీకంటె పరులని నిక్కగ నేది ||

జీవకోటి నీ చిన్ని మాయలో
ప్రోవులగుచు నటు పొడమె నట
శ్రీవేంకటేశ్వర చెప్పగ నీవెంతో
ఆవల పరులకు ఆధిక్య మేది ||


inniyu mugisenu (Raagam: ) (Taalam: )


inniyu mugisenu iTu nIlOnanE
panni parula ceppaga cOTEdi

kuMdani nI rOmakUpaMbulalO
goMdula brahmAMDa kOTlaTa
yeMdaru brahmalO yeMta prapaMcamO
yiMdu parulamani yeMcaga nEdi

nI kona cUpuna neri kOTi sUryu
lEkamagucu nudayiMcuraTa
nI kAyameMtO nI vuni kEdO
nIkaMTe parulani nikkaga nEdi

jIvakOTi nI cinni mAyalO
prOvulagucu naTu poDame naTa
SrIvEMkaTESvara ceppaga nIveMtO
Avala parulaku Adhikya mEdi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |