ఇన్నియు గలుగుటేజన్మమున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నియు గలుగుటేజన్మమున (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నియు గలుగుటేజన్మమున నైన
జెన్నలర హరిసేవ సిద్ధించుకొరకు ||

అరయ వేదాధ్యనమది బ్రహ్మశుద్ధికొర
కిరవైన శాస్త్రంబులెరుక కొరక
తరి యజ్ఞములు ఋణోత్తారమయ్యెడి కొరకు
సరిలేని దానములు జన్మములకొరకు ||

మమకారదూరంబు మనసు గెలుచుటకొరకౌ
సమవివేకంబు శాంతములకొరకు
అమర శ్రీతిరువేంకటాద్రీశు మనసు నీ
జముగెలుచు బ్రహ్మ విజ్ఞానంబుకొరకు ||


inniyu galuguTEjanmamuna (Raagam: ) (Taalam: )


inniyu galuguTEjanmamuna naina
jennalara harisEva siddhiMcukoraku

araya vEdAdhyanamadi brahmaSuddhikora
kiravaina SAstraMbuleruka koraka
tari yaj~jamulu RuNOttAramayyeDi koraku
sarilEni dAnamulu janmamulakoraku

mamakAradUraMbu manasu gelucuTakorakau
samavivEkaMbu SAMtamulakoraku
amara SrItiruvEMkaTAdrISu manasu nI
jamugelucu brahma vij~jAnaMbukoraku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |