ఇన్నిట నింతట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిట నింతట (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నిట నింతట ఇరవొకటే
వెన్నుని నామమే వేదంబాయె ||

నళినదళాక్షుని నామ కీర్తనము
కలిగి లోకమున గల దొకటే
ఇల నిదియే భజియింపగ పుణ్యులు
చెలగి తలప సంజీవని యాయె ||

కోరిన నచ్యుత గోవిందా యని
ధీరులు తలపగ తెరువకటే
ఘోరదురితహర గోవర్ధన
నారాయణ యని నమ్మగ గలిగె ||

తిరువేంకటగిరి దేవుని నామము
ధర తలపగ నాధారమిదె
గరుడధ్వజుని సుఖప్రద నామము
నరులకెల్ల ప్రాణము తానాయె ||


inniTa niMtaTa (Raagam: ) (Taalam: )


inniTa niMtaTa iravokaTE
vennuni nAmamE vEdaMbAye

naLinadaLAkShuni nAma kIrtanamu
kaligi lOkamuna gala dokaTE
ila nidiyE BajiyiMpaga puNyulu
celagi talapa saMjIvani yAye

kOrina nacyuta gOviMdA yani
dhIrulu talapaga teruvakaTE
GOraduritahara gOvardhana
nArAyaNa yani nammaga galige

tiruvEMkaTagiri dEvuni nAmamu
dhara talapaga nAdhAramide
garuDadhvajuni suKaprada nAmamu
narulakella prANamu tAnAye


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |