ఇన్నిటికి మూలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇన్నిటికి మూలము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇన్నిటికి మూలము యీతనిరూపు
యెన్నగ నుపమలకు నిరవైనట్లుండె ||

కమలనాభునికి కప్పురకాపు మేన
సముచితముగ బైపై చాతినపుడు
అమృతముదచ్చేవేళ నట్టే మేన దుంపుర్లు
తమితోడ నిండుకొని దట్టమైనట్లుండె ||

దైవశిఖామణికి తట్టుపుణుగు మేనను
చేవమీర నించి సేవసేసేయప్పుడు
వేవేలుగా యమునతో వేమారు నీదులాడగా
కావిరి కాళిమ నిండాగప్పినయట్లుండె ||

అలమేలుమంగతోడ నట్టే శ్రీవేంకటపతి
కెలమితో సొమ్మువెట్టి యెంచినపుడు
కులికి గొల్లెతలను కూడగా గుబ్బలమీద
గలపసపెల్లా వచ్చి కమ్ముకొన్నట్లుండె ||


inniTiki mUlamu (Raagam: ) (Taalam: )


inniTiki mUlamu yItanirUpu
yennaga nupamalaku niravainaTluMDe

kamalanABuniki kappurakApu mEna
samucitamuga baipai cAtinapuDu
amRutamudaccEvELa naTTE mEna duMpurlu
tamitODa niMDukoni daTTamainaTluMDe

daivaSiKAmaNiki taTTupuNugu mEnanu
cEvamIra niMci sEvasEsEyappuDu
vEvElugA yamunatO vEmAru nIdulADagA
kAviri kALima niMDAgappinayaTluMDe

alamElumaMgatODa naTTE SrIvEMkaTapati
kelamitO sommuveTTi yeMcinapuDu
kuliki golletalanu kUDagA gubbalamIda
galapasapellA vacci kammukonnaTluMDe


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |