ఇదె నీ కన్నుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదె నీ కన్నుల (రాగం: ) (తాళం : )

ఇదె నీ కన్నుల యెదిటికివచ్చితి
కదియుచు నెట్లైన గావక పోదు ||

పరమపురుష నీ భక్తి దొరకకనే
ఇరవగు జన్మము లెత్తితిని
హరి నీకరుణకు నరుహము లేకనే
దురితవిదుల సందుల బడితిని ||

జగదీశ్వర నీ శరణము లేకనే
వొగి సంసారపు వురి బడితి
భగవంతుడ నీ పదములు గనకనే
తెగని పాపముల తీదీపు లైతి ||

గోవిందుడ నిను కొలువగ నేరకనే
ధావతి యాసల తగిలితిని
శ్రీ వేంకటేశ్వర చేరి నీవు నా
దైవమవు కాగ ధన్నుడ నయితి ||


ide nI kannula (Raagam: ) (Taalam: )

ide nI kannula yediTikivacciti
kadiyucu neTlaina gAvaka pOdu

paramapuruSha nI Bakti dorakakanE
iravagu janmamu lettitini
hari nIkaruNaku naruhamu lEkanE
duritavidula saMdula baDitini

jagadISvara nI SaraNamu lEkanE
vogi saMsArapu vuri baDiti
BagavaMtuDa nI padamulu ganakanE
tegani pApamula tIdIpu laiti

gOviMduDa ninu koluvaga nErakanE
dhAvati yAsala tagilitini
SrI vEMkaTESvara cEri nIvu nA
daivamavu kAga dhannuDa nayiti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |