ఇదివో సుద్దులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదివో సుద్దులు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇదివో సుద్దులు యీరేపల్లెను
కదిసి యిందరివీ( గైకొనవయ్యా

పలచనిరెప్పల పగటులు నెరపుచు
సొలసి నిన్నొకతె చూచెనటా
తళుకులగోళ్ళ దండె మీటి యదె
పలికి నిన్నొకతె పాడెనటా

చనవులు నెరపుచు సన్న సేయుచును
ననుపున నొక్కతె నవ్వెనటా
చెనకి యొకతె యదె చిగురుగేద(గుల
వెనకనుండి నిను వేసెనటా

అదన నీవు నన్నలమిపట్ట(గా
కొదలి యొకతె గని గొణ(గెనటా
యెదురనె శ్రీవేంకటేశ యొకతె నీ
చెదరినయలకలు చెరిగెనటా


idivO suddulu (Raagam: ) (Taalam: )

idivO suddulu yIrEpallenu
kadisi yiMdarivI( gaikonavayyA

palachanireppala pagaTulu nerapuchu
solasi ninnokate chUchenaTA
taLukulagOLLa daMDe mITi yade
paliki ninnokate pADenaTA

chanavulu nerapuchu sanna sEyuchunu
nanupuna nokkate navvenaTA
chenaki yokate yade chigurugEda(gula
venakanuMDi ninu vEsenaTA

adana nIvu nannalamipaTTa(gA
kodali yokate gani goNa(genaTA
yedurane SrIvEMkaTESa yokate nI
chedarinayalakalu cherigenaTA


బయటి లింకులు[మార్చు]

Idivo-Suddulu

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |