ఇదియే సులభము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదియే సులభము(రాగం: భుజింగిణి ) (తాళం : ఆది )

ఇదియే సులభము ఇందరికి
కదియగ వశమా కరుణనె గాక

నగధరుందు పన్నగశయనుదు భూ
గగనాంతరిక్ష గాత్రుండు
అగణితుడితని నరసి తెలియగా
తగునా కనెడిది దాస్యమె గాక

కమలజ జనకుడు కాముని జనకుడు
కమలాసతిపతి ఘనగుణుడూ
విమలుండీ హరి వెదకి కావగను
అమరున శరణా గతి గాక

దేవుడు త్రిగుణాతీతుడనంతుడు
కైవల్యమొసగు ఘనుడితడు
శ్రి వేంకతాపతి జీవాంత రాత్ముడు
భావించ వశమా భక్తినె గాక


idiyE sulabhamu (Raagam: bhujingiNi ) (Taalam: aadi )

idiyE sulabhamu indariki
kadiyaga vaSamaa karuNane gaaka

nagadharundu pannagaSayanudu bhU
gaganaantariksha gaatrunDu
agaNituDitani narasi teliyagaa
tagunaa kaneDidi daasyame gaaka

kamalaja janakuDu kaamuni janakuDu
kamalaasatipati ghanaguNuDU
vimalunDI hari vedaki kaavaganu
amaruna SaraNaa gati gaaka

dEvuDu triguNaateetuDanantuDu
kaivalyamosagu ghanuDitaDu
Sri vEnkataapati jeevaanta raatmuDu
Bhavincha vasemaa bhaktine gaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |