ఇదియే మర్మము హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇదియే మర్మము (రాగం: ) (తాళం : )

ఇదియే మర్మము హరి యిందుగాని లోనుగాడు
పదపడి జీవులాల బదుకరో ||

హరి గానలేరు అరసెందువెదికినా
హరిదాసు లెఱుగుదు రడుగరో
గరిమె బ్రత్యక్షము గాడు దేవు డెవ్వరికి
ధర బ్రత్యక్షము హరిదాసుల గొలువరో ||

చేత ముట్టి గోవిందుని శిరసు పూజించలేరు
చేతులార ప్రసన్నులసేవ సేయరో
జాతిగాగ విష్ణునిప్రపాద మేడ దొరకీని
ఆతల వారి బ్రసాద మడుగరో ||

అంతరంగమున నున్నాడందురు విష్ణుడు గాని
అంతటా నున్నారు వైష్ణవాధికులు
చెంతల దదియ్యులచేతియనుజ్ఞ వడసి
సంతతం శ్రీవెంకటేశుశరణము చొరరో ||


idiyE marmamu (Raagam: ) (Taalam: )

idiyE marmamu hari yiMdugAni lOnugADu
padapaDi jIvulAla badukarO

hari gAnalEru araseMduvedikinA
haridAsu lerxugudu raDugarO
garime bratyakShamu gADu dEvu Devvariki
dhara bratyakShamu haridAsula goluvarO

cEta muTTi gOviMduni Sirasu pUjiMcalEru
cEtulAra prasannulasEva sEyarO
jAtigAga viShNuniprapAda mEDa dorakIni
Atala vAri brasAda maDugarO

aMtaraMgamuna nunnADaMduru viShNuDu gAni
aMtaTA nunnAru vaiShNavAdhikulu
ceMtala dadiyyulacEtiyanuj~ja vaDasi
saMtataM SrIveMkaTESuSaraNamu corarO


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |