ఇత్తడి బంగారుసేయ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇత్తడి బంగారుసేయ (రాగం: ) (తాళం : )

ఇత్తడి బంగారుసేయ నింతకు నేరుతునంటూ
కొత్తసేతలెల్ల దొరకొంటిగా నీవు ||

హీనులైనవారు నిన్ను నేచి కొలిచిన ఘన
మైనపదవుల బెట్టేయటువలెనే
మానక యెవ్వతెనైన మచ్చిక దగిలి నాతో
నానిపట్టి సరిసేసే వద్దిరా నీవూ ||

కడుబాతకులు నిన్ను గదిసి కొలిచేరంటా
నడరి పుణ్యులజేయునటువలెనే
కడగి యెవ్వతెనైన గాజు మాణికము సేసి
వడి నన్ను గెరలించవద్దురా నీవూ ||

దిందుపడ మాయసేసి దేవుడ నేగానంటా
నందరి భ్రమలబెట్టునటువలెనే
అందమైనతిరువేంకటాద్రీశ నీప్రేమ
చెంది నన్ను గూడి దాచజెల్లునా నీవూ ||


ittaDi baMgArusEya (Raagam: ) (Taalam: )


ittaDi baMgArusEya niMtaku nErutunaMTU
kottasEtalella dorakoMTigA nIvu

hInulainavAru ninnu nEci kolicina Gana
mainapadavula beTTEyaTuvalenE
mAnaka yevvatenaina maccika dagili nAtO
nAnipaTTi sarisEsE vaddirA nIvU

kaDubAtakulu ninnu gadisi kolicEraMTA
naDari puNyulajEyunaTuvalenE
kaDagi yevvatenaina gAju mANikamu sEsi
vaDi nannu geraliMcavaddurA nIvU

diMdupaDa mAyasEsi dEvuDa nEgAnaMTA
naMdari BramalabeTTunaTuvalenE
aMdamainatiruvEMkaTAdrISa nIprEma
ceMdi nannu gUDi dAcajellunA nIvU


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |