ఇతరు లేమెరుగుదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరు లేమెరుగుదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతరు లేమెరుగుదు రేమని చెప్పగ వచ్చు
పతులకు సతులకు భావజుడే సాక్షి ||

తలపు గలిగితేను దవ్వులేమి చేరువేమి
అలరు సమ్మతించితె నడ్డాకలేమి
కొలది మీరినప్పుడు కొంచెమేమి దొడ్డయేమి
సెలవిచ్చి యేకతాన జేసినది చేత ||

యిచ్చకమె కలిగితే యెక్కువేమి తక్కువేమి
హెచ్చిన మోహములకు నెగ్గు సిగ్గేది
పచ్చియైన పనులకు పాడియాల పంతమేల
చెచ్చెర దమకు దాము చెప్పినది మాట ||

అన్నిటా నొక్కటియైతే నైన దేమి కానిదేమి
యెన్నికల కెక్కితేను యీడు జోడేది
వున్నతి శ్రీ వేంకటేశు డొనగూడె నేర్పులివి
కన్నెలు దా గూడిన గతులే సంగతులు ||


itaru lEmerugudu (Raagam: ) (Taalam: )


itaru lEmerugudu rEmani ceppaga vaccu
patulaku satulaku BAvajuDE sAkShi

talapu galigitEnu davvulEmi cEruvEmi
alaru sammatiMcite naDDAkalEmi
koladi mIrinappuDu koMcemEmi doDDayEmi
selavicci yEkatAna jEsinadi cEta

yiccakame kaligitE yekkuvEmi takkuvEmi
heccina mOhamulaku neggu siggEdi
pacciyaina panulaku pADiyAla paMtamEla
ceccera damaku dAmu ceppinadi mATa

anniTA nokkaTiyaitE naina dEmi kAnidEmi
yennikala kekkitEnu yIDu jODEdi
vunnati SrI vEMkaTESu DonagUDe nErpulivi
kannelu dA gUDina gatulE saMgatulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |