ఇతరము లిన్నియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరము లిన్నియు (రాగం: ) (తాళం : )


ఇతరము లిన్నియు నేమిటికి
మతిచంచలమే మానుట పరము ||

ఎక్కడిసురపుర మెక్కడివైభవ
మెక్కడి విన్నియు నేమిటికి
యిక్కడనే పరహితమును బుణ్యము
గక్కున జేయగ గల దిహపరము ||

యెవ్వరు చుట్టము లెవ్వరు బంధువు
లెవ్వరిందరును నేమిటికి
రవ్వగులక్ష్మీరమణుని దలపుచు
యివ్వల దా సుఖియించుట పరము ||

యెందరు దైవము లెందరు వేల్పులు
యెందరిందరును నేమిటికి
కందువెరిగి వేంకటగిరిరమణుని
చిందులేక కొలిచిన దిహపరము ||


itaramu linniyu (Raagam: ) (Taalam: )


itaramu linniyu nEmiTiki
maticaMcalamE mAnuTa paramu

ekkaDisurapura mekkaDivaiBava
mekkaDi vinniyu nEmiTiki
yikkaDanE parahitamunu buNyamu
gakkuna jEyaga gala dihaparamu

yevvaru cuTTamu levvaru baMdhuvu
levvariMdarunu nEmiTiki
ravvagulakShmIramaNuni dalapucu
yivvala dA suKiyiMcuTa paramu

yeMdaru daivamu leMdaru vElpulu
yeMdariMdarunu nEmiTiki
kaMduverigi vEMkaTagiriramaNuni
ciMdulEka kolicina dihaparamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |