ఇతరదేవతల కిది గలదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతరదేవతల కిద(రాగం: దేవగాంధారి) (తాళం : )

ఇతరదేవతల కిది గలదా
ప్రతి వేరీ నీప్రభావమునకు

రతిరాజజనక రవిచంద్రనయన
అతిశయశ్రీవత్సాంకుడవు
పతగేంద్రగమన పద్మాసతీపతి
మతి నిను దలచిన మనోహరము

ఘనకిరీటధర కనకాంబర పా__
వన క్షీరాంబుధివాసుడవు
వనజచక్రధర వసుధావల్లభ
నిను బేరుకొనిన నిర్మలము

దేవపితామహ త్రివిక్రమ హరి
జీవాంతరాత్మక చిన్మయుడా
శ్రీవేంకటేశ్వర శ్రీకర గుణనిధి
నీవా మనుటే నిజసుఖము


Itaradaevatala kidi (Raagam: Daevagaamdhaari) (Taalam: )

Itaradaevatala kidi galadaa
Prati vaeree neeprabhaavamunaku

Ratiraajajanaka ravichamdranayana
Atisayasreevatsaamkudavu
Patagaemdragamana padmaasateepati
Mati ninu dalachina manoharamu

Ghanakireetadhara kanakaambara paa__
Vana ksheeraambudhivaasudavu
Vanajachakradhara vasudhaavallabha
Ninu baerukonina nirmalamu

Daevapitaamaha trivikrama hari
Jeevaamtaraatmaka chinmayudaa
Sreevaemkataesvara Sreekara gunanidhi
Neevaa manutae nijasukhamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |