ఇతనికంటే నుపాయ మిక లేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతనికంటే నుపాయ (రాగం: దేసాxఇ) (తాళం : )

ఇతనికంటే నుపాయ మిక లేదు
మతిలోననున్న వాడు మర్మ మిదే సుండీ.

ఇన్నిలోకసుఖములు ఇంద్రియప్రీతులే
తన్ను గనినతల్లిదండ్రి తనుపోషకులే
కన్ను లెదిటిధనాలు కారణార్థములే
వున్నతి నిష్టార్థసిద్ది కొక్కడే దేవుడు.

కలదేవత లిందరు కర్మఫలదాతలే
లలి విద్యలెల్ల ఖ్యాతిలాభపూజలకొరకే
పలుమంత్రములెల్లను బ్రహ్మలోక మీసందివె
వొలిసి ఇష్టార్థసిద్ది కొక్కడే దేవుడు.

అనుదినరాజసేవ లల్ప్రార్థహేతులే
కొనగల్పవృxఅమైన గోరినవిచ్చేటిదే
ఘన శ్రీవేంకటేశుడు కల్పించె జీవుని గావ_
వొనర నిష్టార్థసిద్ది కొక్కడే దేవుడు.


Itanikamtae nupaaya (Raagam: Daesaaxi) (Taalam: )

Itanikamtae nupaaya mika laedu
Matilonanunna vaadu marma midae sumdee.

Innilokasukhamulu imdriyapreetulae
Tannu ganinatallidamdri tanuposhakulae
Kannu leditidhanaalu kaaranaarthamulae
Vunnati nishtaarthasiddi kokkadae daevudu.

Kaladaevata limdaru karmaphaladaatalae
Lali vidyalella khyaatilaabhapoojalakorakae
Palumamtramulellanu brahmaloka meesamdive
Volisi ishtaarthasiddi kokkadae daevudu.

Anudinaraajasaeva lalpraarthahaetulae
Konagalpavrxamaina gorinavichchaetidae
Ghana sreevaemkataesudu kalpimche jeevuni gaava_
Vonara nishtaarthasiddi kokkadae daevudu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |