ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఇతడొకడే సర్వేశ్వరుడు
సిత కమలాక్షుడు శ్రీ వేంకటేశుడు ||

పరమ యోగులకు భావ నిధానము
అరయ నింద్రాదుల కైశ్వర్యము
గరిమ గొల్లెతల కౌగిట సౌఖ్యము
సిరులొసగేయీ శ్రీ వేంకటేశుడు ||

కలికి యశోదకు కన్న మాణికము
తలచిన కరికిని తగుదిక్కు
అల ద్రౌపదికిని ఆపద్బంధుడు
చెలరేగిన యీ శ్రీ వేంకటేశుడు ||

తగిలిన మునులకు తపము సత్ఫలము
ముగురు వేల్పులకు మూలమీతడే
వొగినలమేల్మంగ కొనరిన పతియితడు
జిగిమించిన యీ శ్రీవేంకటేశుడు ||


itaDokaDE (Raagam: ) (Taalam: )


itaDokaDE sarvESvaruDu
sita kamalAkShuDu shrI vEMkatESuDu

parama yOgulaku BAva nidhAnamu
araya niMdrAdula kaiSvaryamu
garima golletala kaugiTa sauKyamu
sirulosagE yI SrI vEMkaTESuDu

kaliki yaSOdaku kanna mANikamu
talacina karikini tagudikku
ala draupadikini ApadbaMdhuDu
celarEgina yI SrI vEMkaTESuDu

tagilina munulaku tapamu satPalamu
muguru vElpulaku mUlamItaDE
voginalamElmaMga konarina patiyitaDu
jigimiMcina yI srIvEnkaTESuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |